Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
KONKURS „HISTORIA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”

 

 

REGULAMIN KONKURSU  "HISTORIA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI"

Każda, nawet mała miejscowość ma swoją ciekawą , często chlubną historię ,  o której nie zawsze wszyscy wiemy.

I.ORGANIZATOR, CEL KONKURSU
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie "Aktywna Gmina", Gminna Biblioteka
Publiczna i Urząd Gminy Bobrowo. Celem konkursu jest opisanie dziejów swojej miejscowości, jej zabytków, ciekawych miejsc i ludzi, upowszechnienie wiedzy o historii swojej miejscowości  w oparciu o  przekaz pokoleniowy.

II. ADRESACI KONKURSU
1.Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych i osób dorosłych

III. TEMAT I WARUNKI KONKURSU
1.Pracę konkursową należy napisać w dowolnej formie  ukazując dzieje, historię  Waszego miejsca zamieszkania. Wskazane byłoby rozejrzeć się dookoła, podpytać starsze pokolenie, którzy byli świadkami radosnych i smutnych przemian naszej miejscowości.
2.Uczestnik konkursu ma obowiązek złożyć oświadczenie wraz ze zgodą na podanie danych osobowych i ich przetwarzanie na potrzeby przeprowadzenia konkursu. Poprzez podanie danych osobowych uczestnik konkursu wyraża zgodę na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz pracy na stronie internetowej Organizatora, w mediach oraz innych miejscach, w których prace będą prezentowane. Osoby niepełnoletnie obowiązane są dołączyć pisemną zgodę rodziców/prawnych opiekunów na udział w konkursie. Organizatorzy konkursu podkreślają, iż nadesłane dane osobowe będą wykorzystywane jedynie do przeprowadzenia konkursu.
3. Prace konkursowe należy wykonać samodzielnie, muszą być pracami autorskimi wcześniej nienagradzanymi w innych konkursach.
4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystywania prac
6. Za wszystkie roszczenia osób trzecich wynikające z tytułu naruszenia ich praw autorskich osobistych lub majątkowych odpowiada Uczestnik Konkursu.
7. Informacje o autorstwie pracy literackiej będą prezentowane przy okazji ich publikacji dokonywanych przez Organizatora.

IV. PRZEPISY DOTYCZĄCE PRAC
1.Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Stowarzyszenia "Aktywna Gmina" w Bobrowie lub na adres Urzędu Gminy Bobrowo-Gminna Biblioteka Publiczna terminie do dnia 30 lipca 2013r.

V. NAGRODY
W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa dokona ostatecznego wyboru  i przyzna nagrody w czterech kategoriach wiekowych:
I    kategoria - uczniowie klas IV - VI szkół podstawowych
II   kategoria - uczniowie klas I    - III gimnazjum,
III  kategoria - uczniowie   szkół ponadgimnazjalnych.
IV  osoby dorosłe

VI .POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie internetowej
     Urzędu Gminy www.bobrowo.org.pl/  i w zakładce Stowarzyszenia
2.    Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady konkursu


 

<<   Styczeń   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SONDA
zobacz wyniki
Urząd Gminy Bobrowo
tel. +56 495-18-24
bobrowo@samorzad.org.pl
Aktywna Gmina
 - Kontakt i władze stowarzyszenia
 - Nasze wydawnictwa
 - Informacja dla zwiedzających
 - Historia Stowarzyszenia
 - Działalność stowarzyszenia
 Zaproszenie na pokaz skoków spadochronowych
 Festyn historyczny Bylismy, jestesmy, bedziemy
 Podziękowanie Bawmy się Razem - IV e. 2009 r.
 Rajd pieszy 2009 r.
 Zaproszenie na szkolenie "zachowanie dziedzictwa..."
 Zaproszenie na wieczornicę poświęconą Księżom, tym "Którzy już odeszli"
 Informacja na temach wieczornicy o Księżach "Tych, którzy już odeszli"
 Szkolenie pt. Zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu...
 Zaproszenie na V Gminne spotkanie osób niepełnosprawnych
 Podziękowanie "Bawmy się razem" - Piknik w Wądzyniu
 Forum lotnicze połączone z prezentacją lotniczą
 Zaproszenie na VI spotkanie osób niepełnosprawnych
 „ Cieszmy się razem” - VI-e spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi w Gminie Bobrowo
 Podziekowanie - pokazy spadochronowe
  Sprawozdanie z realizacji projektów konkursowych
 Szlaki Jakubowe- o kulcie Św. Jakuba Apostoła - zaproszenie
 Szlaki Jakubowe- o kulcie Św. Jakuba Apostoła - relacja ze spotkania
 Zaproszenie - VII spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych
 Konkurs - kronika
 VII Spotkanie z Osobami Niepełnosprawnymi
 Wizyta we wsi tematycznej - Krzywogoniec
 „Pasją-Latanie”
 Promocja książki pt. „O TYCH, KTÓRZY JUŻ ODESZLI”
 Relacja z promocji ksiązki
 KONKURS „HISTORIA MOJEJ MIEJSCOWOŚCI”
 VIII spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych - zaproszenie
 VIII spotkanie integracyjne z osobami niepełnosprawnymi
 Historia Mojej Miejscowości
 Poznajemy ciekawe miejsca
 Rozliczenie projektów dotacyjnych z 2012 r.
 Nasi partnerzy i darczyńcy –informacja za 2012r.
 Regulamin konkursu "Historia Mojej Miejscowości" - 2014r.
 Zaproszenie na IX spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych
 Poznajemy najbliższe okolice
 IX spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych
 Podziękowanie - IX spotkanie integracyjne osób niepełnosprawnych
 Zaproszenie na wieczór legend „Bajarka opowiada”
 Wieczór legend "Bajarka opowiada"
 - Sprawozdania, informacje, podziękowania
Złoty Krąg
OSP Bobrowo
Horyzont
Stowarzyszenie Gminne Koło Gospodyń Wiejskich Gminy Bobrowo "Kobiety z Pasją"
 
MAPA SERWISU
STATYSTYKA